YETERLİLİKLER
İşletme (YL)1-Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme2-Yaşam boyu bilimsel sorgulama, öğrenme ve üretmeye eğilimli olma3-Temel teorik altyapının yanında kendi bilim dalı ile ilgili gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde bir yabancı dili ve bilgisayarı başarılı ve etkin bir şekilde kullanır4-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme5-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama6-İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme7-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme8-İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme9-Ekip çalışmalarına uyumlu olmak için bir araya gelerek tartışabilecekleri, araştırmalar yapabilecekleri ve kendilerini her şekilde doğru ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve bunun sonucunda akademik hayata veya iş dünyasındaki ortama uyum sağlar10-Davranışlarında etik kurallara uyabilme11-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme12-Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bilir, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eder ve kendisini buna göre yetiştirir, kendine özgüveni olur; gelişmeye, düşünmeye, düşündüklerini paylaşmaya açık olarak yetişir, ülkesini sever ve korumak için çalışır ve bu sonuç programın başarısının somut göstergesi olur13-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme14-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ