İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı (tezli ve tezsiz), öğrencileri işletme yönetiminin temel fonksiyonları konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, muhasebe, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri eğitim, donanım ve nitelikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.


Bu eğitim ile

  • Mezun olanlar sanayi ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
  • Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturulacaktır.

Tezli İşletme Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES sınavından 55 ve üzeri puan almış olmak gereklidir.

Tezli İşletme Yüksek Programı öğrencileri program bitiminde Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar. 

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES zorunlu değildir.

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı üç yarıyıl içerisinde tamamlanmaktadır.

 Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencileri program sonunda mezuniyet projesi hazırlamaktadır.