İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı (tezli ve tezsiz), öğrencileri işletme yönetiminin temel fonksiyonları konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, muhasebe, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri eğitim, donanım ve nitelikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

  • Başvuru koşulları her dönem kontenjanlar açıklanırken ayrıca duyurulmaktadır.